när vi delade rum du och jag?

En gång fick jag inte tillträde till rummet då du hade en kompis där. Plötsligt så ändrar ni er, lämnar rummet och säger att Nu, lilla Anna, kan du få komma in. Glad i hågen öppnar jag dörren varpå en Oboy burk faller rätt ned på mitt lilla huvud! Den hade ni minsann balanserat upp mellan dörrkarm och dörr.