…om det nu satsas så mycket pengar, som det sägs, på psykiatrin Varför går det då så många dårar lösa?

Nej, jag omformulerar.

Varför får inte psykiskt sjuka människor den hjälp som de själva inte är medvetna om att de behöver? Varför bor de ensamma och förväntas kunna ta hand om sig själva? Varför ser/hör inte någon deras osynliga rop på hjälp?

Annons