…vad de gjorde denna dag för tjugofem år sedan. Nästan på ögonblicket.