Internationella kvinnodagen

Sonen frågar Finns det en Internationella mandagen också??

Nej, eller hur. Det finns det ju inte. Jag förklarar varför. Hur just kvinnan är nedtryckt och förtryckt i många länder. Att hon inte alls har samma värde som mannen.

Ah, vad faan. Det är ju otroligt egentligen. Hur fel det är. I länder där kvinnan inte ens är vatten värd. Men hon duger att kn….. med och hon duger till att föda barn. Hon duger till att laga maten som ska ätas. Men sen, inget mer. Slängdocka.

Kvinnan är ju den mest viktiga. Av alla. Inom alla arter. Utan kvinnan, Ingen avkomma!

Å andra sidan Ingen man Ingen avkomma!

Internationella kvinnodagen behövs antar jag. Kanske även en Internationell Mandag? För att uppmärksamma alla. Även mannen. Uppmärksamma honom på att kvinnan är viktig.

Annonser