Det frös på under natten vilket innebar att jag inte kommer in i min bil. Som jag oftast lämnar olåst. Allt töet frös till is. Och då går det inte vrida om nyckeln i låset. Vilket innebar att jag inte kunde ta bilen till att slänga återvinningsskräpet! Jo, jag tar bilen de cirka fyrahundra meterna till containrarna där jag bland annat slänger mina tomma värmeljuskoppar från IKEA. Jag har ändå inte direkt dåligt samvete för att jag tar bilen. Även om jag vintertid måste skrapa rutorna. Det är ju så bekvämt ändå att ta bilen. Allt för att slippa gå. Och sen har jag emellanåt dåligt samvete för att jag bara sneglar på gåstavarna som står så lägligt vid ytterdörren…