Att tycka illa om SJ är ärftligt.

Hur ska man annars tolka det när man hör 13-14  åringar svära över att det är typiskt SJ. 

Hur stor erfarenhet har de av tågresande?